A2

Úroven

Pokročilí začátečníci – Pondělí 17.30 – Luis (Ex-Helena) - (1POL)

Tento kurz je určen studentům, kteří v souladu s dokumentem SERR dosahují úroveň A1.1. Po dokončení kurzu by měli studenti být schopni ovládat učivo potřebné k dosažení úroveň A1.2.

Program kurzu

Aventura 1 - lekce 10Aventura 2 - lekce 1Aventura 2 - lekce 2
Říci, co jste dělali v minulosti
Vyjádřit, jak se vám něco líbilo
Vyjádřit, kdy jste něco dělali naposledy
Vyprávět o svých cestách
Popsat hotel, hotelové služby a pokoj.
Rozkazovací způsob pro výkání
Popsat stav věcí a míst
Předložky “para” a “por”
Spojky “pero” a “sino”
Pojmenovat některé ochody a druhy zboží
Hovořit o tom, co rádi nosíte
Popsat práci s webovou stránku
Číslovky 100-1 000 000
Zájmena předmětu přímého a nepřímého

Pokročilí začátečníci – Pondělí 17.30 – Luis (Ex-Helena) - (1POL)

Rezervovat kurz

Luis Pérez Alipio

Španělsko

Detail kurzu

Čas 17:30 19:00
Termín 4.10.2021 - 24.1.2022
Doba 15x90 min.
Adresa Klimentská 50, Praha 1
Učebnice Aventura 1/2 (10-2)
Úroveň A1.2
Cena Již plný