A2

Úroven

Pokročilí začátečníci – Středa 16.00 – Santiago - (3STS2)

Tento kurz je určen studentům, kteří v souladu s dokumentem SERR dosahují  úroveň A2.1. Po dokončení kurzu by měli studenti být schopni ovládat učivo potřebné k dosažení 50% úrovně A2.2.

 

Program kurzu

Aventura 2 - lekce 7Aventura 2 - lekce 8Aventura 2 - lekce 9
Popsat vlastnosti osob
Vyjádřit, co byste dělali nebo nedělali v určité situaci
Hovořit o mezilidských vztazích
Vyjádřit pocity, které ve Vás vzbuzují různé činnosti
Popsat své zdravotní potíže
Rozumět radám lékáře
Popsat pozice a pohyby při cvičení
Hovořit o tom, jak pečovat o svůj vzhled
Dávat pokyny, rady a doporučení
Použití minulého času jednoduchého a imperfekta II
“Estar” v imperfektu + gerundium
Příběhy námořníků a průzkumníků
Imperfektum v nepřímé řeči
Záhadné a strašidelné příběhy

Pokročilí začátečníci – Středa 16.00 – Santiago - (3STS2)

Rezervovat kurz

Detail kurzu

Čas 16:00 17:20
Termín 6.10.2021 - 2.2.2022
Doba 15x90 min.
Adresa Klimentská 50, Praha 1
Učebnice Aventura 2 (7-9)
Úroveň A2.1-2
Cena 3 940 Kč