Španělština nebo kastilština?

V XVIII. století se již namísto kastilštiny používá termínu španělština. Do té doby byla kastilština jazykem Kastilie, která se z malého hrabství v IX. století stala největším a nějlidnatějším španělským královstvím. Rozšířila se postupně k jihu a pohltila Andalusii. Společně s Aragónem se stala zakládajícím králo

vstvím jednotného Španělska.

Kastilština vytlačila aragonštinu, asturijštinu a leonštinu a těšila se větší kulturní a literární vážnosti než galicijština a baskičtina a dokonce i katalánština, která se po období rozkvětu nacházela v úpadku. Z tohoto hlediska se zdálo logické, že v okamžiku hledání společného jazyka se právě ona stala vyvolenou. Přesto se v zemi nadále mluvilo jinými jazyky a důležitá města jako Bilbao, Valencie nebo Barcelona byla bilingvní. Nazývat kastilštinu španělštinou je svým způsobem, jako kdybychom nazvali angličtinu “britanštinou”. Nicméně díky svému oficiálnímu statutu začala být kastilština vnímána mimo Španělsko jako jazyk všech Španělů.

Oficiální slovník RAE se vlastně začal nazývat “diccionario de español” místo “diccionario de castellano” teprve v roku 1925.

V současné době se výrazu kastilština používá ve Španělsku a některých oblastech Latinské Ameriky k označení španělštiny jako takové, někdy je ovšem kastilštinou míněna pouze španělština, kterou se hovoří ve Španělsku. Toto označení nicméně není masivně rozšířeno a také RAE upřednostňuje termín španělština.

Published on 15 Aug 2020.