B1

Úroven

Mírně pokročilí – Středa 17.30 – Luis (ex Kateřina) - (3STL)

Tento kurz je určen studentům, kteří v souladu s dokumentem SERR dosahují úroveň A2.2. Po dokončení kurzu by měli studenti být schopni ovládat učivo potřebné k dosažení 25% úrovně B1.1.

 

Program kurzu

Aventura 2 - lekce 9Aventura 2 - lekce 10
Použití minulého času jednoduchého a imperfekta II
“Estar” v imperfektu + gerundium
Příběhy námořníků a průzkumníků
Imperfektum v nepřímé řeči
Záhadné a strašidelné příběhy
Složený čas minulý
Použití subjunktivu II
Slovesa “venir-ir”, “traer-llevar”
Tvoření superlativu a zdrobnělin
Nevšední a extremní zážitky
Slovesa vyjadřující schopnosti a dovednosti
Studium cizího jazyka a informace o kurzech

Mírně pokročilí – Středa 17.30 – Luis (ex Kateřina) - (3STL)

Rezervovat kurz

Luis Pérez Alipio

Španělsko

Detail kurzu

Čas 17:30 19:00
Termín 6.10.2021 - 2.2.2022
Doba 15x90 min.
Adresa Klimentská 50, Praha 1
Učebnice Aventura 2 (9-10)
Úroveň B1.1
Cena 4 240 Kč