A2

Úroven

Pokročilí začátečníci – Čtvrtek 17.30 – Santiago - (4CTS2)

Tento kurz je určen studentům, kteří v souladu s dokumentem SERR dosahují 50% úrovně A2.1. Po dokončení kurzu by měli studenti být schopni ovládat učivo potřebné k dosažení úrovneň A2.1.

Aventura 2 - lekce 4Aventura 2 - lekce 5Aventura 2 - lekce 6
Imperfektum (nedokonavý minulý čas)
Slovesné vazby s infinitivem
Tvoření příslovci
Vyprávět o dětsví a jiných obdobích života
Porovnat minulý a současný život
Minulý čas jednoduchý (shrnutí)
Použítí minulého času jednoduchého a imperfekta
Hovořit o historických událostech
Vyprávět vztahy a o tom, jak jste někoho poznali
Subjunktiv v přítomném čase
Použítí subjunktivu pro vyjádření přání
Vyjádřit, co obvykle děláte (vazba soler+infinitiv)
Mluvit o tom, jak se slaví různé svátky
Pogratulovat a popřát vše nejlepší
Předat vzkaz
Vyjádřít záměr a účel
Zájmená předmětu přímého a nepřímého

Pokročilí začátečníci – Čtvrtek 17.30 – Santiago - (4CTS2)

Rezervovat kurz

Detail kurzu

Čas 17:30 19:00
Termín 5.10.2023 - 25.1.2024
Doba 15x90 min.
Adresa Klimentská 50, Praha 1
Učebnice Aventura 1/2 (4-6)
Úroveň A2.1
Cena 4940 Kč