A2

Úroven

Pokročilí začátečníci – Pondělí 17.30 – Rebeca - (1POR)

Tento kurz je určen studentům, kteří v souladu s dokumentem SERR dosahují úroveň A1.2. Po dokončení kurzu by měli studenti být schopni ovládat učivo potřebné k dosažení 50% úrovně A2.1

Program kurzu

Aventura 2 - Lekce 3Aventura 2 - Lekce 4Aventura 2 - Lekce 5
Výrazy pro popis životního prostředí
Domácí a divoka zvířata
Estar v přít. čase + gerundium
Popsat vlastní pocity a nálady
Imperfektum (nedokonavý minulý čas)
Slovesné vazby s infinitivem
Tvoření příslovci
Vyprávět o dětsví a jiných obdobích života
Porovnat minulý a současný život
Minulý čas jednoduchý (shrnutí)
Použítí minulého času jednoduchého a imperfekta
Hovořit o historických událostech
Vyprávět vztahy a o tom, jak jste někoho poznali

Pokročilí začátečníci – Pondělí 17.30 – Rebeca - (1POR)

Rezervovat kurz

Rebeca Benítez

Španělsko

Detail kurzu

Čas 17:30 19:00
Termín 21.2.2022 - 6.6.2022
Doba 15x90 min.
Adresa Klimentská 50, Praha 1
Učebnice Aventura 2 (3-5)
Úroveň A2.1
Cena 4 240 Kč