A2

Úroven

Pokročilí začátečníci – Pondělí 16.30 – Santiago - (1POS1)

Tento kurz je určen studentům, kteří v souladu s dokumentem SERR dosahují úroveň A1.2. Po dokončení kurzu by měli studenti být schopni ovládat učivo potřebné k dosažení 50% úrovně A2.1.

Aventura 2 - lekce 1Aventura 2 - lekce 2Aventura 2 - lekce 3
Popsat hotel, hotelové služby a pokoj.
Rozkazovací způsob pro výkání
Popsat stav věcí a míst
Předložky “para” a “por”
Spojky “pero” a “sino”
Pojmenovat některé ochody a druhy zboží
Hovořit o tom, co rádi nosíte
Popsat práci s webovou stránku
Číslovky 100-1 000 000
Zájmena předmětu přímého a nepřímého
Výrazy pro popis životního prostředí
Domácí a divoka zvířata
Estar v přít. čase + gerundium
Popsat vlastní pocity a nálady

Pokročilí začátečníci – Pondělí 16.30 – Santiago - (1POS1)

Rezervovat kurz

Detail kurzu

Čas 16:30 18:00
Termín 2.10.2023 - 29.1.2024
Doba 15x90 min.
Adresa Klimentská 50, Praha 1
Učebnice Aventura 2 (1-3)
Úroveň A2.1
Cena 4940 Kč