Otevřené Kurzy

Cílem kurzu je umožnit studentům používat jazyk v reálných situacích. Toho lze dosáhnout prostřednictvím jazykově zaměřených činností, které zahrnují vyváženou kombinaci gramatického obsahu a slovní zásoby.

Lektor plánuje výuku na základě učebnice, která plní funkci plánu trasy s obsahem a konkrétními cíli kurzu. V závislosti na celkovém vývoji skupiny je prostřednictvím doplňkových materiálů a činností, intenzita práce přizpůsobena tak, aby každý kurz odpovídal potřebám a zvláštnostem každé skupiny. Podobně je také studentům umožněna aktivní účast na průběžném vyhodnocování výsledků. Z těchto důvodů a také aby učitel mohl sledovat pokrok a obtíže každého ze studentů, je v každém kurzu maximálně 8 účastníků.

Každá lekce začíná přehledem obsahu předchozí hodiny tak, aby se ti, kteří nebyli přítomni nebo nemohli studovat doma, mohli co nejlépe zapojit. Následně je představena nová látka, která se poté procvičuje a nakonec se používá v reálné komunikační činnosti s učitelem a spolužáky. Obsah kurzu je rozdělen do jednotek, které mohou studenti snadno začlenit a používat během jednotlivých lekcí a na konci lekce si jej osvojit a zapamatovat.

Na konci každého semestru vyhodnotí lektor společně se studenty dosažené výsledky a definují cíle pro další cyklus. V průběhu roku je kdykoliv možné se připojit k určité skupině, a to zaplacením proporcionální části z ceny kurzu a to zaplacením proporcionální části z ceny kurzu a po souhlasu vyučujícího lektora.

Přiveďte kamaráda a dostanete oba 10 % slevu.

Všeobecné podmínky pro skupinové kurzy

Aktuální nabídka kurzů