Helena Trčková

Česko

Výuce obou španělštiny se věnuji již deset let, během kterých jsem učila jak v jazykových školách, tak na ZŠ. Na Karlově univerzitě jsem získala bakalářský titul z jednooborové španělštiny (Hispanistika) a v magisterském studiu jsem pokračovala ve středisku latinskoamerických studií. Úspěšně jsem také na Karlově univerzitě absolvovala studium “pedagogického minima”. Během vysokoškolských studií jsem pobývala rok ve Španělsku a půl roku jsem studovala na univerzitě v Mexiku. Podílela jsem se na přípravě státních jazykových zkoušek.

Vždy se snažím, aby byly hodiny co nejvíce pestré a student si odnášel nejenom nové vědomosti, ale i dobrý pocit z toho, že opět udělal kus práce. Na hodiny samozřejmě připravuji extra pracovní listy, pracuji s audiovizuálním materiálem nebo využívám konverzační hry. Učení mě baví a snažím se, aby hodiny bavily i mé studenty.

E-mail
Mobil

Další kurzy lektora